Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Wyposażenie łodzi wędkarskich

WYPOSAŻENIE ŁODZI WĘDKARSKICH

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródladowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. Nr 126, poz. 1423)- na łódzi wędkarskiej powinno się znajdować:

 

koło ratunkowe;                                                            koloratunkowe.jpg

kamizelki ratunkowe dla wszystkich osób na łodzi;        kamizelka1.jpg

 

gaśnica proszkowa ABC 2 kg;                                          gasnice_przenosne.jpg

 

 

odbijacze w liczbie odpowiedniej do wymiarów statku;    odbijacz.jpg

 

 

bosak;                                                                           bosak.jpg

 

 

apteczka pierwszej pomocy                                             apteczkapierwszejpomocy.jpg

 

Wymagań za wyjątkiem koła ratunkowego i kamizelek ratunkowych nie stosuje się do statków o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5m

 

Ważne !!!

 

Dla statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników równej lub większej niż 75 kW wydaje się uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej.


W celu uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej statek podlega, na wniosek armatora, przeglądowi technicznemu przeprowadzanemu przez upoważniony w tym celu podmiot.

Wykaz podmiotów upoważnionych          <<< kliknij >>>

Uproszczone świadectwo zdolnosci żeglugowej wydaje Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej właściwy na miejsce rejestracji statku.

 

Poniżej więcej informacji na temat wymagań co do wyposażenia.

 

 

koła ratunkowe    <<< więcej informacji >>>                  koloratunkowe.jpg

 

kamizelki ratunkowe        <<< więcej informacji >>>       kamizelka1.jpg

 

 

gaśnice        <<< więcej informacji >>>                         gasnice_przenosne.jpg

 

 

odbijacze       <<< więcej informacji >>>                       odbijacz.jpg

 

apteczka pierwszej pomocy       <<< więcej informacji >>>       apteczkapierwszejpomocy.jpg

 

 WAŻNE !!!

 

Szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej:

 

Statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku.

W przypadku gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających.

Kierownik statku (kapitan) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na statku podczas żeglugi.

Kierownik statku (kapitan) decyduje o użyciu środków bezpieczeństwa przez osoby przebywające na statku.

 

Przed rozpoczęciem żeglugi kierownik statku (kapitan) powinien:

 

 • sprawadzić stan techniczny statku i jego wyposażenia;

 • zapoznać się z aktualnymi warunkami nawigacyjnymi na planowanej trasie rejsu;

 •  zapoznać członków załogi z zasadami:

 • użytkowania środków bezpieczeństwa będących na wyposażeniu statku,

 • bezpiecznego zachowania i poruszania się po statku.

   

  Podczas żeglugi kierownik statku (kapitan) powinien zapewnić ciągłą obserwację:

 • akwenu;

 • warunków hydrologiczno-meteorologicznych;

 • warunków nawigacyjnych.

 

Osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek asekuracyjny.